เศรษฐกิจอุบล จะไม่แย่ ถ้าภาพลักษณ์ อุบลเป็นเมืองปลอดภัย


2020-03-11 17:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 267

หลักคิดและ เชิญมามีส่วนร่วม สร้างภาพลักษณ์ อุบลเมืองปลอภัย ด้วย

1. ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ป้องกันดูแลตนเอง และ ช่วยกันปกป้องเมือง

2. ร่วมด้วยช่วยกัน สร้งพื้นที่ปลอดภัย เช่น ร้านค้า สถานที่ชุมชน พื้นที่เสี่ยงต่อการ แพร่เชื่อโรค เช่น ห้างร้าน สถานนีขนส่งสนามบิน สถานีรถไฟ ตลาด

3. ร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง ดูแล แจ้งเหตุ ที่เกิดการแพร่เชื่อโรค ร่วมกับทางราชการ เช่น การเฝ้าดู ผีน้อย

5. ช่วยการสร้างความร่วมแรงร่วใจ ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง และ เผื่อคนรอบข้าง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมป้องกันตนเอง ใส่หน้ากาก ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ฯลฯ

6. ติดตามข้าว แก้ข่าวร้าย (Fake News) กระจายข่าวดี

หอการค้า จะขอร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันเมือง ด้วย น้ำรถฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ไป บริการ ฉีดพ้นป้องกันสถานที่ สาธารณะ ที่มีคนชุมรนุม รวมกันเยอะ เช่น สถานนีขนส่ง ร่วมกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จะเชิญชวน จัดหาหน้ากากผ้าราคาถูก ( 10 บาท ) ให้ทุกคนที่อยู่ในที่ชุมนุม หรือ บริการรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร ได้ ใส่หน้ากากอนามัย กันทุกคน เพื่อป้องกันตัวเอง และ ป้องกันสังคม

ต้องสร้าง แนวคิด ตระหนัก มาร่วมด้วยช่วยกัน มากกว่า จะไปตระหนก ด้วยความมุ่งมั่น ว่า เราจะฝ่าวิกฤติ โควิท19 ไปด้วยกัน เชื่อว่า คนอุบล คนไทย เราทำได้ ขอเพียง สามัคคีรวมใจ

หลอมหัวใจ คนอุบล เป็นหนึ่ง ร่วมกันฝ่าวิกฤติ โควิท19 ไปด้วยกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603