การประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อทดแทนการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี


2020-03-11 17:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 127

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมและสมาคมการค้า ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพื่อทดแทนการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!