"ท่องเที่ยวนำการค้า" คัดกรองคนเพื่อเป้าหมาย ความเชื่อถือ ไม่หลอก ไม่โกง เน้นวิธีการ MATCHING


2020-03-05 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 226

การประชุมการค้า ไทย-ลาว ได้ข้อสรุป " ท่องเที่ยวนำการค้า " คัดกรองคนเพื่อเป้าหมาย ความเชื่อถือ ไม่หลอก ไม่โกง เน้นวิธีการ MATCHING

การประชุม เจรจาทางการค้าระหว่างไทย-ลาว ของสามสถาบัน คือ

สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงสาละวัน และ หอการค้าจังหวัดอุบล เมื่อวาน (10 มีนาคม) นับเป็นการเจรจาการค้าในรูปแบบใหม่ ที่เน้นภาคปฎิบัติ นั่นคือ คิดแล้ว ทำได้ จริง ทำได้เลย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองฝ่าย กว่า 30 คน

ประเด็นที่ หอการค้านำเสนอ คือ การถอดบทเรียน การค้าระหว่างกันตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ ทำอย่างไร การค้า จะมีควาน่าเชื่อถือ ไม่โกล ไม่หลอกกัน (อดีตมีข้อเท็จจริง เรื่องหลอกต้มกัน อยู่เนืองๆ)

หอการค้า จึงเสนอให้ใช้ หลักการ ผู้ค้าขายที่จะได้รับการส่งเสริม ต้องเป็นสมาชิก ของ สามสถาบัน คือ สภาการค้าแขวงสาละวัน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า เพื่อเป็นการคัดกรอง ให้ กันละกัน เพื่อเมื่อจับคุ่ matching ท่างการค้า (ทำการค้าขายกันแล้ว) จะเป็นการทำการค้า ที่ซื่อสัตย์ และ จริงใจต่อกัน (ไม่โกง ไม่หลอก)

ที่ประชุม เห็นชอบในประเด็นข้อนี้ อย่างเป็นเอกฉันท์ นับเป็นแนวทางที่ ได้รับการรับรองครั้งแรก เป็น model ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งสอง

ประเด็น ที่สอง เรื่องการจัดตั้ง หอการค้าอำเภอ (ไทย) และ สภาการค้า (ลาว)

ไทยรายงานที่ประชุมว่า ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว คือ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เหลือ โขงเจียม ส่วนฝ่ายลาว ได้รายงานว่า กำลังรอ อนุมัติจาก ทางราชการ (การตั้งของลาว ตั้งโดยฝ่ายราชการ

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ ตรงกันว่า การตั้งคณะทำงานหอการค้า ประจำอำเภอ และ สภาการค้าเมือง เป็นกลไก ที่สำคัญ ที่คัดกรองคน และ กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงในแนวนโยบาย การค้าต้องไม่หลอก ไม่โกง ด้วยการส่งเสริม กลไก การเป็นสมาชิกองค์กรทางการค้า

ประเด็นที่ 3 จะร่วมกันสำรวจเส้นทางทางการค้า (อุบล-สาละวัน เมืองในเวียดนาม (เว้ ดานัง กวางตรี) และ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อมาทำแผนที่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแผนที่ นำทาง ที่มีความถูกต้องทั้งระยะทาง และ แหล่งสถานที่สำคัญ ต่างๆ เพื่อใช้ในการค้า และ การท่องเที่ยวของคนทั่วไป และนักธุรกิจ

ที่ประชุมกำหนดให้ ดำเนินการรวมกัน นับกม 0 ที่ จะสร้างสะพานแห่งที่ 6 ข้ามโขง

ประเด็นที่ 4 กำหนดที่จะ ทำ land mark ที่จะสร้างสะพานทั้งฝั่งไทย และ ลาว เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยว และ ประชาสัมพันธ์ ถึง การก่อสร้าง อยู่จุดใด ที่ประชุมเห็นพ้องดำเนินการ โดยทางอุบล จะไปสำรวจกำหนดจุดให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม

ประเด็นที่ 5 เนื่องจาก เสาหลักเมือง ต้นประดู่ อายุ 1,000 ปี ของสาละวัน ทรุดโทรม ตามกาลเวลา หอการค้า จึงเสนอ ขอเป็น การทำงานร่วมกันในกรอบความร่วมมือ และมิตรภาพ จึงขอเสนอให้สามสถาบันร่วมกันบูรณะ แล้วทำป้ายไปติดตั้งแสดงถึง ความรัก ความเอื้ออาทรร่วมมือกันในมิตรมิตรภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณี

ที่ประชุม เห็นชอบ ลงมือทำเลย

ประเด็นวาระอื่น เนื่องจาก ไทยกำลังประสบปัญหา COVID-19 แม้อุบลว่าจะเป็นเมืองปลอดโรค COVID-19 ด้วยน้ำใจ ความห่วงใย ใส่ใจกัน ในการประชุมทำ MOU ครั้งที่แล้ว ที่สาละวัน อุบลได้ไปมอบข้าวสารเหนียวให้ แขวงสาละวัน จำนวน 6 ตัน เพื่อ ช่วยพี่น้องชาวสาละวัน ในเหตุน้ำท่วม จำนวน 6 ตัน

ครั้งนี้ สภาการค้า สาละวัน ได้ ขอมอบเงิน จำนวน 2.8 ล้านกีบ กับหอการค้า เพื่อใช้ในการจัดหาหน้ากากอนามัย ให้ กับพี่น้องประชาชน ชาวอุบล

และ รับรอง ว่า อุบล คือ เมืองปลอดภัย

พี่น้องไม่ทิ้งกัน ยามยาก

matching คือการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะถือเป็นกลยุทธ ในการทำการค้าระหว่างกัน ( สาละวัน และ อุบล)

ประเด็นที่ 7 จะผลักดัน การสร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 6 นาตาล ละคอนเพ็ง ในเขต อุบล-สาละวัน ในเริ่มสร้าง และแล้วเสร็จโดยเร็ว

การค้า ที่จะสำเร็จ และ มั่นคงได้ ต้องเน้น ไม่หลอก ไม่โกง ยุทธวิธี คือ มีการกลั่นกรอง พ่อค้า นักธุรกิจ หอกาค้า ได้หยิบเรื่องนี้ มาเจราจา เป็นประเด็นแรก ที่สำคัญ ต้องกระจายโอกาสให้ ทุกคนได้เข้าถึง

น้ำใจ คนลาว เมืองสาละวัน พี่น้องไม่เคยทิ้งกัน

มอบเงิน ซื้อหน้ากากอนามัยให้ ชาวอุบล 2.8 ล้านกีบ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!