ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2020-03-05 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชนและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!