กิจกรรม งาน “วันนักข่าว 5 มีนาคม” หรือ “วันสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำปี 2563


2020-03-05 18:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนหลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการอุบลสแควร์ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม งาน “วันนักข่าว 5 มีนาคม” หรือ “วันสื่อมวลชนแห่งชาติ” ให้กับ นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการ กิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกต่อการประสานงาน ซึ่งกันและกัน.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing