กิจกรรม งาน “วันนักข่าว 5 มีนาคม” หรือ “วันสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำปี 2563


2020-03-05 18:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนหลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการอุบลสแควร์ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม งาน “วันนักข่าว 5 มีนาคม” หรือ “วันสื่อมวลชนแห่งชาติ” ให้กับ นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการ กิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกต่อการประสานงาน ซึ่งกันและกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603