ประชุมหารือประเด็นการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี


2020-03-05 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือประเด็นการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการ และมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!