พิธีเปิดตัวรูปโฉมใหม่ โฮมวัน บริษัทในเครือศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด


2020-03-03 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ร้านโฮมวัน บริษัทในเครือ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ร้านโฮมวัน บริษัทในเครือ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายเล็ก ธัญนิพัทธ์ ประธานกรรมการ ศิริมหาชัยกรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสพิธีเปิดตัวรูปโฉมใหม่ โฮมวัน บริษัทในเครือศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603