พิธีเปิดป้ายโรงงาน บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด และการประกวดแข่งขันปรุงอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ครั้งที่ 2


2020-02-27 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 209

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 5 บ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนางณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด เนื่องในโอกาสพิธีเปิดป้ายโรงงาน บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันปรุงอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ครั้งที่ 2 และร่วมเป็นเป็นเกียรติมอบรางวัลในการแข่งขั้นครั้งนี้ด้วย

โดย นางณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด ได้ทำพิธีเปิดโรงงาน ผลิตปลาส้มและปลาร้า ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในประเภทอาหารเป็นยา โดยขอรับการสนับสนุนผลงานวิจัยจากหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการถนอมอาหาร มาเป็นเครื่องมือในการผลิตแปรรูปเป็นปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าฟู และเน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้เจ็บป่วยที่ไม่ต้องการยาเคมี ตลาดชั้นกลาง และชั้นบน นำไปสู่ครัวโลกในที่สุด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้เยี่ยมชมบริษัทที่ต้องการให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลามีรายได้ที่มั่นคง และจะได้ขยายอาหารอีสานสู่ครัวโลกเป็นลำดับต่อไป.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing