พิธีเปิดป้ายโรงงาน บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด และการประกวดแข่งขันปรุงอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ครั้งที่ 2


2020-02-27 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 173

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 5 บ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนางณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด เนื่องในโอกาสพิธีเปิดป้ายโรงงาน บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันปรุงอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ครั้งที่ 2 และร่วมเป็นเป็นเกียรติมอบรางวัลในการแข่งขั้นครั้งนี้ด้วย

โดย นางณัฐรินทร์ ชูเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด ได้ทำพิธีเปิดโรงงาน ผลิตปลาส้มและปลาร้า ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในประเภทอาหารเป็นยา โดยขอรับการสนับสนุนผลงานวิจัยจากหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการถนอมอาหาร มาเป็นเครื่องมือในการผลิตแปรรูปเป็นปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าฟู และเน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้เจ็บป่วยที่ไม่ต้องการยาเคมี ตลาดชั้นกลาง และชั้นบน นำไปสู่ครัวโลกในที่สุด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้เยี่ยมชมบริษัทที่ต้องการให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลามีรายได้ที่มั่นคง และจะได้ขยายอาหารอีสานสู่ครัวโลกเป็นลำดับต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603