บันทึกภาพและร่วมส่งมอบเงินบริจาคเงิน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 25 องค์กรชาวจีนโพ้นทะเลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของชาวอู่ฮั่น ที่ประสบภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ "COVID-19"


2020-02-14 18:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกภาพและร่วมส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 25 องค์กรชาวจีนโพ้นทะเลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของชาวอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่ประสบภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ "COVID-19"

หากต้องการบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงินสมทบได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2

ชื่อบัญชี 256-455173-3

และส่งใบโอนเงินได้ที่ 099-2095650 ก่อนรวบรวมนำส่งสถานกงสุลจีน ประจำประไทยไทย จ.ขอนแก่น ต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603