การประชุมเชิงปฏิบัติการและเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2020 (MICE City Summit 2020) และเข้าร่วมงาน “Chiang Mai Blooms 2020”


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 134

วันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2020 ในหัวข้อ “Driving Destination Competitiveness and Sustainable Success 2020 (MICE City Summit 2020) และเข้าร่วมงาน “Chiang Mai Blooms 2020” ซึ่งเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ ซึ่งทาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้สนับสนุนในการทำยกระดับงานเทศกาลมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!