การประชุมเชิงปฏิบัติการและเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2020 (MICE City Summit 2020) และเข้าร่วมงาน “Chiang Mai Blooms 2020”


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 2020 ในหัวข้อ “Driving Destination Competitiveness and Sustainable Success 2020 (MICE City Summit 2020) และเข้าร่วมงาน “Chiang Mai Blooms 2020” ซึ่งเป็นเทศกาลระดับนานาชาติ ซึ่งทาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้สนับสนุนในการทำยกระดับงานเทศกาลมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603