พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ณ ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 166

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ลานรื่นเริงไชย ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีสมโภชเมืองนาจะหลวยที่บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ตลอดคืน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!