พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ณ ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ลานรื่นเริงไชย ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีสมโภชเมืองนาจะหลวยที่บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ตลอดคืน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603