การประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 159

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการบูรพาจารย์ราลึกเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอชื่อ"หลวงปู่มั่น” เพิ่มเติม

ในคำขวัญประจำจังหวัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผ่าน

คำขวัญประจำจังหวัดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นของาอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!