หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งกำลังใจให้ชาวโคราช #saveKorat


2020-02-11 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

ในนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ YEC และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ และขอชื่นชมทุกการเสียสละ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่จากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน

ในนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ YEC และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ และขอชื่นชมทุกการเสียสละ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่จากทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่าน พร้อมทั้งขอยืนเคียงข้าง และส่งกำลังใจให้ชาวโคราชก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง #saveKorat


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603