ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติมก็จะไปต่อได้


2020-02-03 14:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติม โรงพยาบาล+โรงเรียนแพทย์ ก็จะไปต่อได้

ถ้าเห็นด้วยว่า "ถึงเวลาต้องช่วย" จะไปขอเลขบัญชี มาช่วยกันบอกต่อ หารเงิน ช่วยโรงพยาบาล "ทำห้องผ่าตัด".......คนละ บาท ก็ น่าจะช่วยกัน เพราะ หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ เพราะมี ห้องผ่าตัด

Lorem ipsum dolor- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี (ม.อุบล) ไปช่วยตั้งใจเต็มที่ เพราะ มีแนวคิด คนอยากเรียนต้องได้เรียน คนอยากทำงานต้องได้ทำงาน "

  • มีรายงานในที่ประชุมในวาระ แผนการดำเนินการโรงพยาบามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี+โรเรียนแพทย์ ข้อมูลรายงานว่า งบถูกตัด ในปี63 หลายเรื่องทำให้ ชะงัก ที่สำคัญ งบทำห้องผ่าตัด ยังไม่ได้รับ (ตัด)

แก้ไขหรือลบสิ่งนี้

  • คำถามแล้วจะช่วยอย่างไร ก็คงตั้เป็นโจทย์ "หาทุนให้โรงพยาบาล เดอนหน้าต่อไปให้ได้

เปลี่ยนจากทำบุญที่วัด มาสร้างบุญ ด้วยการร่วมด้วยช่วย หาทุนให้โรงพยาบาล ที่มีโรงเรียนแพทย์ ที่จะผลิตหมอให้ประชาชน ให้สังคม ถือเป็นเรื่องต้องร่วมด้วยช่วยกัน

  • ผม กำลังจะเริ่ม ด้วยการขอเลขบัญชี โรงพยาบาล ม.อุบล จากคุณหมอ นิรันดร์ .....และจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งอุบล คนทั้งอิสาน คนต่างประเทศ (อินโดจีน) มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ โรงพยาบาลเดินต่อได้.......นี่คือการร่วมด้วยช่วยกัน ที่ยิ่งใหญ่ ยั่งยืนที่สุด คนละ1 บาท ช่วยส่งเสรืมกิจการ โรงพยาบาล ที่พึงของประชาชน ยามเจ็บป่วย

ถึงเวลาต้องช่วยคนละบาทก็ช่วยกันเติม

  • ทำบุญกับโรงพยาบาลได้ช่วยคนทุกข์ คนจำนวนมาก.....ได้บุญใหญ่

ภาพนี้ ผม เห็นประจำ...........(เกินกำลัง แต่ต้องดูแล การมี รพ เพิ่ม จึงจำเป็น )


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing