ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติมก็จะไปต่อได้


2020-02-03 14:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติม โรงพยาบาล+โรงเรียนแพทย์ ก็จะไปต่อได้

ถ้าเห็นด้วยว่า "ถึงเวลาต้องช่วย" จะไปขอเลขบัญชี มาช่วยกันบอกต่อ หารเงิน ช่วยโรงพยาบาล "ทำห้องผ่าตัด".......คนละ บาท ก็ น่าจะช่วยกัน เพราะ หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ เพราะมี ห้องผ่าตัด

Lorem ipsum dolor- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี (ม.อุบล) ไปช่วยตั้งใจเต็มที่ เพราะ มีแนวคิด คนอยากเรียนต้องได้เรียน คนอยากทำงานต้องได้ทำงาน "

  • มีรายงานในที่ประชุมในวาระ แผนการดำเนินการโรงพยาบามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี+โรเรียนแพทย์ ข้อมูลรายงานว่า งบถูกตัด ในปี63 หลายเรื่องทำให้ ชะงัก ที่สำคัญ งบทำห้องผ่าตัด ยังไม่ได้รับ (ตัด)

แก้ไขหรือลบสิ่งนี้

  • คำถามแล้วจะช่วยอย่างไร ก็คงตั้เป็นโจทย์ "หาทุนให้โรงพยาบาล เดอนหน้าต่อไปให้ได้

เปลี่ยนจากทำบุญที่วัด มาสร้างบุญ ด้วยการร่วมด้วยช่วย หาทุนให้โรงพยาบาล ที่มีโรงเรียนแพทย์ ที่จะผลิตหมอให้ประชาชน ให้สังคม ถือเป็นเรื่องต้องร่วมด้วยช่วยกัน

  • ผม กำลังจะเริ่ม ด้วยการขอเลขบัญชี โรงพยาบาล ม.อุบล จากคุณหมอ นิรันดร์ .....และจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งอุบล คนทั้งอิสาน คนต่างประเทศ (อินโดจีน) มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ โรงพยาบาลเดินต่อได้.......นี่คือการร่วมด้วยช่วยกัน ที่ยิ่งใหญ่ ยั่งยืนที่สุด คนละ1 บาท ช่วยส่งเสรืมกิจการ โรงพยาบาล ที่พึงของประชาชน ยามเจ็บป่วย

ถึงเวลาต้องช่วยคนละบาทก็ช่วยกันเติม

  • ทำบุญกับโรงพยาบาลได้ช่วยคนทุกข์ คนจำนวนมาก.....ได้บุญใหญ่

ภาพนี้ ผม เห็นประจำ...........(เกินกำลัง แต่ต้องดูแล การมี รพ เพิ่ม จึงจำเป็น )


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!