ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติมก็จะไปต่อได้


2020-02-03 14:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

ช่วยแม้คนละบาทช่วยกันเติม โรงพยาบาล+โรงเรียนแพทย์ ก็จะไปต่อได้

ถ้าเห็นด้วยว่า "ถึงเวลาต้องช่วย" จะไปขอเลขบัญชี มาช่วยกันบอกต่อ หารเงิน ช่วยโรงพยาบาล "ทำห้องผ่าตัด".......คนละ บาท ก็ น่าจะช่วยกัน เพราะ หนึ่งชีวิต อาจรอดได้ เพราะมี ห้องผ่าตัด

Lorem ipsum dolor- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี (ม.อุบล) ไปช่วยตั้งใจเต็มที่ เพราะ มีแนวคิด คนอยากเรียนต้องได้เรียน คนอยากทำงานต้องได้ทำงาน "

  • มีรายงานในที่ประชุมในวาระ แผนการดำเนินการโรงพยาบามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี+โรเรียนแพทย์ ข้อมูลรายงานว่า งบถูกตัด ในปี63 หลายเรื่องทำให้ ชะงัก ที่สำคัญ งบทำห้องผ่าตัด ยังไม่ได้รับ (ตัด)

แก้ไขหรือลบสิ่งนี้

  • คำถามแล้วจะช่วยอย่างไร ก็คงตั้เป็นโจทย์ "หาทุนให้โรงพยาบาล เดอนหน้าต่อไปให้ได้

เปลี่ยนจากทำบุญที่วัด มาสร้างบุญ ด้วยการร่วมด้วยช่วย หาทุนให้โรงพยาบาล ที่มีโรงเรียนแพทย์ ที่จะผลิตหมอให้ประชาชน ให้สังคม ถือเป็นเรื่องต้องร่วมด้วยช่วยกัน

  • ผม กำลังจะเริ่ม ด้วยการขอเลขบัญชี โรงพยาบาล ม.อุบล จากคุณหมอ นิรันดร์ .....และจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งอุบล คนทั้งอิสาน คนต่างประเทศ (อินโดจีน) มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ โรงพยาบาลเดินต่อได้.......นี่คือการร่วมด้วยช่วยกัน ที่ยิ่งใหญ่ ยั่งยืนที่สุด คนละ1 บาท ช่วยส่งเสรืมกิจการ โรงพยาบาล ที่พึงของประชาชน ยามเจ็บป่วย

ถึงเวลาต้องช่วยคนละบาทก็ช่วยกันเติม

  • ทำบุญกับโรงพยาบาลได้ช่วยคนทุกข์ คนจำนวนมาก.....ได้บุญใหญ่

ภาพนี้ ผม เห็นประจำ...........(เกินกำลัง แต่ต้องดูแล การมี รพ เพิ่ม จึงจำเป็น )


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing