ร้าน Boss Group บอสส์ เทเลคอม มอบสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกหอการค้า ฟรีค่าติดตั้ง


2020-01-31 14:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 164

ร้าน Boss Group บอสส์ เทเลคอม เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพียงสมาชิกหอการค้าถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ฟรีค่าติดตั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 ถึง 31 ธ.ค. 64

 • จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
 • ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • ตู้น้ำมัน
 • ตู้เติมเงินมือถือ
 • เครื่องซักผ้า
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม
 • เครื่องฟอกอากาศ
 • เครื่องสกัดน้ำผลไม้
 • จานรับสัญญาณดาวเทียม

🛠--------------------------------------------⚙️

 • อะไหล่ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • อะไหล่เครื่องกรองน้ำ
 • ไส้กรองน้ำ
 • น้ำRO
 • ซ่อมเครื่องกรองน้ำ
 • ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • ซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • เปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • จำหน่ายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ช่างตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • ช่างซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญ

Facebook : BBBshopping-Boss Group

ที่ตั้ง : 329-331 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โทร : 086 651 9999

เวลาทำการ: 08:00 - 18:00


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing