"50th CH 3 Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย"


2020-01-22 09:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวิ่ง "50th CH 3 Charity Infinity Run Presented by Vitamilk วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวต้อนรับ โดยผู้จัดช่อง 3 ทำทีมเหล่านักแสดง ร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบเงินสนับสนุนกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603