ประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด


2020-01-21 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 119

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรี ที่ 225/2562 ในที่ประชุมได้มีแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลโดยมีคณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบริหารบูรณาการแผนการขอดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่ที่่สุ่มเสี่ยงและเป็นการเชื่อมโยงกับนโยบาย Smart City เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านการลงทุน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เช่นจำนวนกล้องๅ, ประเภทกล้อง และหน่วยงานเจ้าของกล้อง

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการ Smart City ว่าด้วยเรื่อง ระบบ CCTV เป็นกลไกลที่สำคัญในการวางแผนรองรับเรื่องความปลอดภัย แนะนำให้ CCTV มีการเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการดึงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น หน่วยงานตำรวจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในส่วนของการทำ MOU ร่วมกันกับภาคเอกชน นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการแนะนำให้การใช้ Google Street View เพื่อช่วยในการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ต่างๆและมุ่งเน้นการขอความช่วยเหลือในการดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งในภาครัฐและเอกชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!