หารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ


2020-01-21 15:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 11.20 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด โดย นางสาวอรนุช จันทรชิต นักวิชาการชำนาญงานพิเศษรักษาการแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้คำปรึกษาและแนะนำ แนวความคิดของการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!