หารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ


2020-01-21 15:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 11.20 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด โดย นางสาวอรนุช จันทรชิต นักวิชาการชำนาญงานพิเศษรักษาการแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้คำปรึกษาและแนะนำ แนวความคิดของการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603