คณะจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-20 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!