ประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-01-18 14:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (โครงการอุบลสแควร์) อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอฯ ร่วมประชุม

เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในองค์กร สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ในจังหวัด และทั้งยังส่งเสริมสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ และมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก อาทิเช่น เป็นการมอบส่วนลดร้านค้าให้กับสมาชิก เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด เพิ่มฐานลูกค้า และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย และร่วมหารือการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603