ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กร


2020-01-18 12:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 องค์กรในส่วนของภาคเอกชน นำโดยนาย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในการประชุม เนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งมวลชน โครงการ “Smart Bus” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Smart City” สำหรับนโยบายการทำงานของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี มีการตั้งเป้าการพัฒนาจังหวัด ผ่านโครงการ โรงไฟฟ้าขยะ, การขยาย โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์, และการหารือถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนช่องเม็ก ในส่วนของตลาดสาธิต (ช่องเม็กแฮปปี้วัลเล่ย์) และที่ประชุมได้มีการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อผลักดันในเวที คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของการทำงาน 9 องค์กร ภาคเอกชน ในส่วนของการหารือการพัฒนา “Smart City” นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง โครงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน คือโครงการ “CCTV connectivity” คือการรวมภาพจากกล้องวงจรที่จะจัดทำห้อง “Smart CCTV Control” ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้สอดคล้องกับ โครงการ “Smart City”


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing