ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กร


2020-01-18 12:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 องค์กรในส่วนของภาคเอกชน นำโดยนาย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในการประชุม เนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งมวลชน โครงการ “Smart Bus” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Smart City” สำหรับนโยบายการทำงานของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี มีการตั้งเป้าการพัฒนาจังหวัด ผ่านโครงการ โรงไฟฟ้าขยะ, การขยาย โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์, และการหารือถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนช่องเม็ก ในส่วนของตลาดสาธิต (ช่องเม็กแฮปปี้วัลเล่ย์) และที่ประชุมได้มีการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อผลักดันในเวที คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของการทำงาน 9 องค์กร ภาคเอกชน ในส่วนของการหารือการพัฒนา “Smart City” นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง โครงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน คือโครงการ “CCTV connectivity” คือการรวมภาพจากกล้องวงจรที่จะจัดทำห้อง “Smart CCTV Control” ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้สอดคล้องกับ โครงการ “Smart City”


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!