ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กร


2020-01-18 12:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 องค์กรในส่วนของภาคเอกชน นำโดยนาย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในการประชุม เนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งมวลชน โครงการ “Smart Bus” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Smart City” สำหรับนโยบายการทำงานของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี มีการตั้งเป้าการพัฒนาจังหวัด ผ่านโครงการ โรงไฟฟ้าขยะ, การขยาย โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์, และการหารือถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนช่องเม็ก ในส่วนของตลาดสาธิต (ช่องเม็กแฮปปี้วัลเล่ย์) และที่ประชุมได้มีการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อผลักดันในเวที คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของการทำงาน 9 องค์กร ภาคเอกชน ในส่วนของการหารือการพัฒนา “Smart City” นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง โครงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน คือโครงการ “CCTV connectivity” คือการรวมภาพจากกล้องวงจรที่จะจัดทำห้อง “Smart CCTV Control” ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้สอดคล้องกับ โครงการ “Smart City”


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing