ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 9 องค์กร


2020-01-18 12:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 องค์กรในส่วนของภาคเอกชน นำโดยนาย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในการประชุม เนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งมวลชน โครงการ “Smart Bus” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “Smart City” สำหรับนโยบายการทำงานของกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี มีการตั้งเป้าการพัฒนาจังหวัด ผ่านโครงการ โรงไฟฟ้าขยะ, การขยาย โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์, และการหารือถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนช่องเม็ก ในส่วนของตลาดสาธิต (ช่องเม็กแฮปปี้วัลเล่ย์) และที่ประชุมได้มีการเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อผลักดันในเวที คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และได้มีการพูดคุยถึงความสำคัญของการทำงาน 9 องค์กร ภาคเอกชน ในส่วนของการหารือการพัฒนา “Smart City” นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง โครงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน คือโครงการ “CCTV connectivity” คือการรวมภาพจากกล้องวงจรที่จะจัดทำห้อง “Smart CCTV Control” ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้สอดคล้องกับ โครงการ “Smart City”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603