ปธ.หอการค้า ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ"


2020-01-15 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 127

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับ นายวรรษพงศ์ เขียวทอง นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้สัมภาษณ์ ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ" การพัฒนาเมือง อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง เช่น ความปลอดภัย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การกำหนดผังเมือง ฯลฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!