ปธ.หอการค้า ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ"


2020-01-15 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 103

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับ นายวรรษพงศ์ เขียวทอง นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้สัมภาษณ์ ประเด็นเกี่ยวกับ "เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ" การพัฒนาเมือง อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง เช่น ความปลอดภัย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม การกำหนดผังเมือง ฯลฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603