โครงการ "ปั่นปันบุญ" ยะลา-อุบลราชธานี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบ รพ.วารินชำราบ


2020-01-15 14:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 144

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ "ปั่นปันบุญ"

เส้นทางปั่นจากจังหวัดยะลา ถึง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1,823 กิโลเมตร เพื่อร่วมหารายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลวารินชำราบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ประธานชมรมนักปั่น ปัน บุญ แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ "ปั่นปันบุญ" นี้ขึ้นเพื่อขอรับบริจาค กับผู้ที่มีจิตกุศล ตลอดเส้นทางปั่น และผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ

โดย โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนกลาง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร, อำเภอนาเยีย, อำเภอสำโรง, อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอวารินชำราบ ซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 517,750 คน พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่อุบลตอนกลาง, จังหวัดใกล้เคียง และจากประเทศเพื่อบ้าน สปป.ลาว รวมถึงรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลตามรอยตะเข็บชายแดนจังหวัด และ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีแผนพัฒนาให้โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปีการมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอ ในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย

ท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ หรือ โอนเงินสมทบ ผ่านทางบัญชี โครงการ "ปั่นปันบุญ" ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 314-0-69148-3.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!