หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบขนมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


2020-01-14 11:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบขนมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขา อุบลราชธานี, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และมณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อทางหน่วยงานดังกล่าวนำไปมอบให้เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานในวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603