งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ UBCC Night Party 2020


2020-01-11 15:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 181

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ลาน Night Garden หลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการอุบลสแควร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ /ที่ปรึกษา/สมาชิก/คณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอฯ/ YEC UBON หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน แขกผู้มีเกียรติฯ และสื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ UBCC Night Party 2020

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนซุ้มอาหารงานสังสรรค์ปีใหม่หอการค้าฯ ในครั้งนี้

 1. สว.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง สนับสนุน "ยำใหญ่โบราณ"
 2. ประธานสมชาติ พงคพนาไกร สนับสนุน "เซียนหมูหัน"
 3. ประธานนิมิต สิทธิไตรย์ สนับสนุน "หมูสะเต๊ะ"
 4. บัวหลวงบ้านและที่ดิน โดยคุณบัวหลวง อาษาพล สนับสนุน "ลาบเป็ด ส้มตำ"
 5. อุบลนวกิจ (โพลารี) โดยคุณถวัลย์-คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ สนับสนุน "ผลิตภัณฑ์นมจากร้าน Milk Land นมไทย-เดนมาร์ค"
 6. หงษ์ฟ้าภัตตาคาร โดย คุณสมบัติ-คุณบังอร สุวรรณลีลา สนับสนุน "ก๋วยเตี๋ยวหลอด"
 7. หอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหาร สนับสนุน "ซาลาเปา ขนมจีบ"
 8. หอการค้าอำเภอนาตาล สนับสนุน "ข้าวเหนียวลืมผัว ไส้กรอก+หม่ำ กล้วยฉาบ ผ้าย้อมครามของดีอำเภอนาตาล"
 9. หอการค้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก สนับสนุน "ลำไยหวาน"
 10. หอการค้าอำเภอเขมราฐ สนับสนุน "กล้วยตาก ของดีอำเภอเขมราฐ"
 11. ยงสงวนกรุ๊ป โดย คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม สนับสนุน "ข้าวต้มเครื่อง"
 12. YEC UBON สนับสนุน "BBQ บาบีคิว"
 13. แอลเอ็มจีประกันภัย โดย คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ สนับสนุน "หมี่กะทิ"
 14. บ้านสาริน โดย คุณเมตตา เมืองเจริญ สนับสนุน "น้ำพั๊นช์และลูกชิ้น"
 15. แดงสปอร์ต โดย คุณปัทมพร ไชยนา สนับสนุน "ปีกไก่ทอด แจ่ว ข้าวเหนียว"
 16. โครงการอยู่ดีมีสุข โดย คุณชลวิท-คุณกรุณา อภิรัตน์มนตรี สนับสนุน "เครื่องดื่ม หวานยกกำลังดี"
 17. มงคลคาร์เซ็นเตอร์ โดย คุณมงคล-คุณเมวดี จุลทัศน์ สนับสนุน "ก๋วยจั๊บเจ๊เนือง"
 18. เป็นตาฮักออแกนิกฟาร์ม โดย คุณพองาม ปรีดาสันติ์ สนับสนุน “สลัดผักออแกนิก”
 19. สนง.นายประสงค์ จันจำปาโดย คุณประสงค์-คุณสุรณี จันจำปา "ยำทะเล"
 20. AIS สนับสนุนน้ำดื่ม

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing