งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ UBCC Night Party 2020


2020-01-11 15:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 212

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ลาน Night Garden หลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการอุบลสแควร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ /ที่ปรึกษา/สมาชิก/คณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอฯ/ YEC UBON หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน แขกผู้มีเกียรติฯ และสื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ UBCC Night Party 2020

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนซุ้มอาหารงานสังสรรค์ปีใหม่หอการค้าฯ ในครั้งนี้

 1. สว.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง สนับสนุน "ยำใหญ่โบราณ"
 2. ประธานสมชาติ พงคพนาไกร สนับสนุน "เซียนหมูหัน"
 3. ประธานนิมิต สิทธิไตรย์ สนับสนุน "หมูสะเต๊ะ"
 4. บัวหลวงบ้านและที่ดิน โดยคุณบัวหลวง อาษาพล สนับสนุน "ลาบเป็ด ส้มตำ"
 5. อุบลนวกิจ (โพลารี) โดยคุณถวัลย์-คุณพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ สนับสนุน "ผลิตภัณฑ์นมจากร้าน Milk Land นมไทย-เดนมาร์ค"
 6. หงษ์ฟ้าภัตตาคาร โดย คุณสมบัติ-คุณบังอร สุวรรณลีลา สนับสนุน "ก๋วยเตี๋ยวหลอด"
 7. หอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหาร สนับสนุน "ซาลาเปา ขนมจีบ"
 8. หอการค้าอำเภอนาตาล สนับสนุน "ข้าวเหนียวลืมผัว ไส้กรอก+หม่ำ กล้วยฉาบ ผ้าย้อมครามของดีอำเภอนาตาล"
 9. หอการค้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก สนับสนุน "ลำไยหวาน"
 10. หอการค้าอำเภอเขมราฐ สนับสนุน "กล้วยตาก ของดีอำเภอเขมราฐ"
 11. ยงสงวนกรุ๊ป โดย คุณมลิวัลย์ ไชยสงคราม สนับสนุน "ข้าวต้มเครื่อง"
 12. YEC UBON สนับสนุน "BBQ บาบีคิว"
 13. แอลเอ็มจีประกันภัย โดย คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ สนับสนุน "หมี่กะทิ"
 14. บ้านสาริน โดย คุณเมตตา เมืองเจริญ สนับสนุน "น้ำพั๊นช์และลูกชิ้น"
 15. แดงสปอร์ต โดย คุณปัทมพร ไชยนา สนับสนุน "ปีกไก่ทอด แจ่ว ข้าวเหนียว"
 16. โครงการอยู่ดีมีสุข โดย คุณชลวิท-คุณกรุณา อภิรัตน์มนตรี สนับสนุน "เครื่องดื่ม หวานยกกำลังดี"
 17. มงคลคาร์เซ็นเตอร์ โดย คุณมงคล-คุณเมวดี จุลทัศน์ สนับสนุน "ก๋วยจั๊บเจ๊เนือง"
 18. เป็นตาฮักออแกนิกฟาร์ม โดย คุณพองาม ปรีดาสันติ์ สนับสนุน “สลัดผักออแกนิก”
 19. สนง.นายประสงค์ จันจำปาโดย คุณประสงค์-คุณสุรณี จันจำปา "ยำทะเล"
 20. AIS สนับสนุนน้ำดื่ม

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing