วันเด็ก ต้องเชิดชูเด็ก ที่ คิดดี ทำดี ให้ เป็นตัวแบบเอาอย่่าง


2020-01-11 06:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 275

วันเด็กมี ครั้งแรก เมื่อ2498 เป็นวันจันทร์ พอมา 2508 จึงเปลี่ยนมาเป็นวัน เสาร์ที 2 ของมกราคม

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

เปลี่ยนจากวันจันทร์ เป็นวันเสาร์ เพราะ

เมื่อปีพ.ศ. 2507 เกิดเหตุขัดข้องจนทำให้จัดงานไม่ทัน เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝนรวมถึงวันราชการ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงไม่สะดวกพาเด็กๆ เข้าร่วมงานได้ ด้วยเหตุนี้ทางการจึงมีมติเปลี่ยนวันเด็กจากเดิมวันที่ 3 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม และเริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ.2508 และจัดในวันเสาร์ที่ 2ของมกราคม ตลอดมา

คำขวัญวันเด็ก มี่ครั้งแรก เมื่อใด

คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า

"จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือ คนทำให้ มีคำขวัญวันเด็ก ทุกปี

ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากงานวันเด็กในแต่ละประเทศแล้ว ยังมี "วันเด็กสากล" (Universal children’s day) จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษจิกายนของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นโดยสหประชาชาติซึ่งมีที่มาจากมูลนิธิเซฟเดอะชิลเดร์น (The save the children fund) ว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the child) ซึ่งระบุว่าเด็กทุกคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมสิทธิต่างๆ ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์

เด็กอุบล ที่ผมยกย่องเป็นคนเก่ง ที่ขอยกย่องเด็กไทยผงาด! คว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะ ‘ว.สารพัดช่างตราด’ ที่1 ‘ว.อาชีวะอุบลฯ’ ที่2 2563

ด.ญ.สายฝน"เด็กอุบล แชมป์โลกมวยไทย สมัครเล่นเยาวชน 2019

อีกคนที่ค้นเจอ (2558) เด็กเก่งเมืองอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมระดับนานาชาติ ในการประกวดสุนทรพจน์ และความสามารถภาษาจีน ณ นครคุณหมิง ประเทศจีน จากผู้เข้าแข่งขัน 81 ประเทศทั่วโลก เจ้าตัวแนะ หมั่นฝึกฝน-ทบทวนบทเรียน...

ที่สำคัญ ทำอย่างไร เราจะไม่ลืม เด็กเก่ง ควรจะมี การรวบรวมทำทำเนียบ มี ห้องแสดง บันทึก ไว้ ให้ เอาแบบ เอาอย่าง..เด็กเก่งเมืองอุบล

ในอดีต สมัยยังเด็ก ที่โรงเรียน อุบลวิทยาคม มีบอร์ด เด็ก ที่สอบได้ที่หนึ่ง ของชั้นปี สมัยนั้น ถือว่า เป็นบุคคลที่ เราต่างยก ย่อง ชื่อ อนุชิต จางไววิทย์ คือ คนเก่งที่สุดในชั้นปี ต่อมา ก็ เป็นแพทย์ ที่ เก่ง คนหนึ่งของประเทศไทย

นายธัญชาติ ล้อพงค์พานิชย์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 ในการประกวดสุนทรพจน์และแสดงความสามารถจีน ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13-31ตค.54 ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากทั้งหมด144คนและ44ประเทศทั่วโลก ชนะอดีตแชมป์3ปีซ้อนจากประเทศสิงคโปร์

นรอุบลโค่นแชมป์โลก3ปีชนะเลิศพูดจีน (2554) ทีผมไม่เคยลืมเด็กคนนี้ เลย ปัจจุบัน ทำงาน เป็นผุ้ช่วยผุ้จัดการ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ชมบันทึกคำสมภาษณ์ น้องเมื่อ ปี 2554


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!