เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายสัปดาห์ วันที่ 6-10 มกราคม 2563


2020-01-09 17:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

1. เรื่องขยายระยะเวลาโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!