ประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-09 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิตย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมหารือโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)โครงการดังกล่าวฯ

โดย Smart CCTV Connectivity จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอัจฉะริยะ

Paln Points CCTV System เป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆระบบเชื่อมโยงต่อกัน อุปกรณ์มีความหลากหลายยี่ห้อ ให้เชื่อมต่อกันได้ รวมเป็นระบบเดียวกัน ระบบโครงข่าย ได้สูงถึง 1,000 กล้อง โดยสามารถควบคุมระบบเลือกจุดสำคัญ การเฝ้าจุดพิเศษ ความปลอดภัย จราจร และยังสมารถติมตามดูเคลื่อนไหวผ่าน Smart phone ได้อีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทดลองใช้กล้อง Smart CCTV ในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนั้น ในที่ประชุมได้มีการเสนอออกแบบสำนักงาน ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ระบบ Smart City นำระบบ Smart CCTV Connectivity ภายในสำนักงาน อาทิเช่น การแสนแกนใบหน้าการเข้า-ออก ในสำนักงาน การปิด-เปิดไฟ ให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน

ประธาน

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลกับกล้อง CCTV และระระบบที่จำเป็น เช่น การเก็บข้อมูลและเห็นความสำคัญของการวางตำแหน่งของกล้องในส่วนที่สำคัญเพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และได้แนะนำการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในด้านของคุณสมบัติของกล้อง และระบบอินเตอร์เน็ตและได้มุ่งเน้นเรื่องระบบ Data base หรือระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้จริง


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing