ประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-09 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิตย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมหารือโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)โครงการดังกล่าวฯ

โดย Smart CCTV Connectivity จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอัจฉะริยะ

Paln Points CCTV System เป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆระบบเชื่อมโยงต่อกัน อุปกรณ์มีความหลากหลายยี่ห้อ ให้เชื่อมต่อกันได้ รวมเป็นระบบเดียวกัน ระบบโครงข่าย ได้สูงถึง 1,000 กล้อง โดยสามารถควบคุมระบบเลือกจุดสำคัญ การเฝ้าจุดพิเศษ ความปลอดภัย จราจร และยังสมารถติมตามดูเคลื่อนไหวผ่าน Smart phone ได้อีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทดลองใช้กล้อง Smart CCTV ในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนั้น ในที่ประชุมได้มีการเสนอออกแบบสำนักงาน ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ระบบ Smart City นำระบบ Smart CCTV Connectivity ภายในสำนักงาน อาทิเช่น การแสนแกนใบหน้าการเข้า-ออก ในสำนักงาน การปิด-เปิดไฟ ให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน

ประธาน

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลกับกล้อง CCTV และระระบบที่จำเป็น เช่น การเก็บข้อมูลและเห็นความสำคัญของการวางตำแหน่งของกล้องในส่วนที่สำคัญเพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และได้แนะนำการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในด้านของคุณสมบัติของกล้อง และระบบอินเตอร์เน็ตและได้มุ่งเน้นเรื่องระบบ Data base หรือระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้จริง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!