ประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-09 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิตย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมหารือโครงการออกแบบสำนักงาน Smart City ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop)โครงการดังกล่าวฯ

โดย Smart CCTV Connectivity จังหวัดอุบลราชธานี โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอัจฉะริยะ

Paln Points CCTV System เป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆระบบเชื่อมโยงต่อกัน อุปกรณ์มีความหลากหลายยี่ห้อ ให้เชื่อมต่อกันได้ รวมเป็นระบบเดียวกัน ระบบโครงข่าย ได้สูงถึง 1,000 กล้อง โดยสามารถควบคุมระบบเลือกจุดสำคัญ การเฝ้าจุดพิเศษ ความปลอดภัย จราจร และยังสมารถติมตามดูเคลื่อนไหวผ่าน Smart phone ได้อีกด้วย ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทดลองใช้กล้อง Smart CCTV ในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนั้น ในที่ประชุมได้มีการเสนอออกแบบสำนักงาน ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่ระบบ Smart City นำระบบ Smart CCTV Connectivity ภายในสำนักงาน อาทิเช่น การแสนแกนใบหน้าการเข้า-ออก ในสำนักงาน การปิด-เปิดไฟ ให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน

ประธาน

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลกับกล้อง CCTV และระระบบที่จำเป็น เช่น การเก็บข้อมูลและเห็นความสำคัญของการวางตำแหน่งของกล้องในส่วนที่สำคัญเพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และได้แนะนำการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในด้านของคุณสมบัติของกล้อง และระบบอินเตอร์เน็ตและได้มุ่งเน้นเรื่องระบบ Data base หรือระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้จริง


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing