วิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


2020-01-09 10:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 166

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องบุณฑริกา 1 ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

ด้วยสาขาวิชา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการประชุมได้วิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง 4 ปี โดยเปรียบเทียบรายวิชา พ.ศ. 2559 เทียบกับ 2564 มีหัวข้อการปรับปรุง จำนวนหน่วยกิต และโครงการหลักสูตร ซึ่งมีการปรับหลักสููตรให้นักศึกษาเข้าใจ และสื่อสารภาษาจีนได้มากขึ้น ประกอบด้วยให้ทางเลือกเชื่อมโยงกับสาขาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อสร้างอาชีพที่ได้หลากหลายขึ้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!