หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-06 17:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 220

วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบกระเช้าและรับพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ และนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัด อุบลราชธานี และ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603