บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-06 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 188

วันที่ 6 มกราคม 2563 บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. โดย ผศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์

ศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภูมิใจเสนอ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL

ประกอบด้วย

  • TOEFL Primary สำหรับลูกรักระดับประถม (8-11 ขวบ)
  • TOEFL Junior สำหรับลูกรักระดับมัธยมต้น (11 - 15 ขวบ) และ
  • TOEFL ITP สำหรับศึกษาต่อ (15 ปีขึ้นไป)

ทางโรงเรียนใด ต้องการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับมาตรฐานสากล ให้นักเรียน

หรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สนใจจัดสอบแบบ On-demand (จำนวน 10 คนขึ้นไป สามารถเลือกวัน เวลาสอบได้)

กรุณาสอบถามได้ที่ 091 046 9238

สมัครสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม

โทรเลย 0910469238

อินบ็อกซ์มาก็ได้ m.me/softskills.thailand

Line ID: @lgsf

สอบโทเฟิลที่อุบล

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 98 หมู่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์/โทรศัพท์/โทรสาร +66 045 992 688


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing