บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-06 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 133

วันที่ 6 มกราคม 2563 บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. โดย ผศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์

ศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภูมิใจเสนอ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL

ประกอบด้วย

  • TOEFL Primary สำหรับลูกรักระดับประถม (8-11 ขวบ)
  • TOEFL Junior สำหรับลูกรักระดับมัธยมต้น (11 - 15 ขวบ) และ
  • TOEFL ITP สำหรับศึกษาต่อ (15 ปีขึ้นไป)

ทางโรงเรียนใด ต้องการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับมาตรฐานสากล ให้นักเรียน

หรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สนใจจัดสอบแบบ On-demand (จำนวน 10 คนขึ้นไป สามารถเลือกวัน เวลาสอบได้)

กรุณาสอบถามได้ที่ 091 046 9238

สมัครสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม

โทรเลย 0910469238

อินบ็อกซ์มาก็ได้ m.me/softskills.thailand

Line ID: @lgsf

สอบโทเฟิลที่อุบล

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 98 หมู่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์/โทรศัพท์/โทรสาร +66 045 992 688


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing