บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-06 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 112

วันที่ 6 มกราคม 2563 บริษัท Soft Skills (Thailand) Co.,Ltd. โดย ผศ.ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์

ศูนย์สอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภูมิใจเสนอ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL

ประกอบด้วย

  • TOEFL Primary สำหรับลูกรักระดับประถม (8-11 ขวบ)
  • TOEFL Junior สำหรับลูกรักระดับมัธยมต้น (11 - 15 ขวบ) และ
  • TOEFL ITP สำหรับศึกษาต่อ (15 ปีขึ้นไป)

ทางโรงเรียนใด ต้องการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับมาตรฐานสากล ให้นักเรียน

หรือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สนใจจัดสอบแบบ On-demand (จำนวน 10 คนขึ้นไป สามารถเลือกวัน เวลาสอบได้)

กรุณาสอบถามได้ที่ 091 046 9238

สมัครสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม

โทรเลย 0910469238

อินบ็อกซ์มาก็ได้ m.me/softskills.thailand

Line ID: @lgsf

สอบโทเฟิลที่อุบล

บริษัท ซอฟต์สกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 98 หมู่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์/โทรศัพท์/โทรสาร +66 045 992 688


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603