ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ที่ส่งต่อความสุขด้วย "ขนมไดฟูกุ"


2020-01-06 13:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ที่ส่งต่อความสุขด้วย "ขนมไดฟูกุ" สินค้าจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2563

สนใจนำไปเป็นของฝาก หรือ เพื่อจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ คุณจันทร์แรม เบอร์ 081-4865030 รายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนหอการค้าจังหวัดปทุมธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603