สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์


2019-12-27 10:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสนั่น สุตันตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายประมอน เขียงขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายธวิทย์ สิมาฤทธิ์ กรรมการเลขาธิการคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล ร่วมอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2562 โดยจัดอบรมให้แก่สถานประกอบกิจการและบริษัทต่างๆ จำนวน 22 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี4.0 และในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!