สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์


2019-12-27 10:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสนั่น สุตันตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก, นายประมอน เขียงขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายธวิทย์ สิมาฤทธิ์ กรรมการเลขาธิการคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล ร่วมอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2562 โดยจัดอบรมให้แก่สถานประกอบกิจการและบริษัทต่างๆ จำนวน 22 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี4.0 และในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603