ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าพบและสวัสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-26 14:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!