ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าพบและสวัสวัสดีปีใหม่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-26 14:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603