เรื่องกล้วยๆ มาแล้วครับ !!! เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ขายสินค้าและขยายตลาดได้ง่ายขึ้น


2019-12-24 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

เรื่องกล้วยๆ ดำเนินกิจการโดยผู้พิการทางสายตา โดยนายภาวัต เบญจรัชต์ และ นายณัทกร เบญจรัชต์ ขายสินค้ากลางวันขายตามหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ โดยรวมขายสินค้าที่บิ๊กซีอุบลสแควร์ ( ขอความอนุเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา )

นายภาวัต เบญจรัชต์

โปรดเมตตาคนพิการครับ และขอฝากประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมการขายนะครับ ซึ่งสามารถขยายการตลาดได้ง่ายขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603