เรื่องกล้วยๆ มาแล้วครับ !!! เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ขายสินค้าและขยายตลาดได้ง่ายขึ้น


2019-12-24 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

เรื่องกล้วยๆ ดำเนินกิจการโดยผู้พิการทางสายตา โดยนายภาวัต เบญจรัชต์ และ นายณัทกร เบญจรัชต์ ขายสินค้ากลางวันขายตามหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ โดยรวมขายสินค้าที่บิ๊กซีอุบลสแควร์ ( ขอความอนุเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา )

นายภาวัต เบญจรัชต์

โปรดเมตตาคนพิการครับ และขอฝากประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมการขายนะครับ ซึ่งสามารถขยายการตลาดได้ง่ายขึ้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!