หอการค้าจังหวัดอุบลเข้าพบผู้บริหารโรมแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล หารือต้อนรับชาวหอการค้า


2019-12-24 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 215

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและเข้าหารือกับ คุณสุทัศน์ ตริยางกูรศรี รองประธานกรรมการบริษัทสินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เบื้องต้นในการประชุมฯ เพื่อร่วมกันดำเนินการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

โดยเบื้องต้นร่วมหารือกันในจำนวนแขกที่จะมาพักและการคมนาคมต่างๆ เพื่อความสะดวกรวมถึงบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนาในจังหวัดอุบลราชธานีในปี2563

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งมันให้ทุกท่านเกิดความประทับใจแก่บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาร่วมงาน โดยทางหอการค้าจังหวัดอุบลฯรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดอุบลเป็นการแสดงศักยภาพระดับประเทศ

และยังจะสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนในแต่ละภูมิภาคและนั่นอาจทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีนักลงทุนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น เพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาครั้งหน้า.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing