หอการค้าจังหวัดอุบลเข้าพบผู้บริหารโรมแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล หารือต้อนรับชาวหอการค้า


2019-12-24 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 204

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและเข้าหารือกับ คุณสุทัศน์ ตริยางกูรศรี รองประธานกรรมการบริษัทสินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

เบื้องต้นในการประชุมฯ เพื่อร่วมกันดำเนินการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

โดยเบื้องต้นร่วมหารือกันในจำนวนแขกที่จะมาพักและการคมนาคมต่างๆ เพื่อความสะดวกรวมถึงบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนาในจังหวัดอุบลราชธานีในปี2563

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งมันให้ทุกท่านเกิดความประทับใจแก่บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะมาร่วมงาน โดยทางหอการค้าจังหวัดอุบลฯรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดอุบลเป็นการแสดงศักยภาพระดับประเทศ

และยังจะสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนในแต่ละภูมิภาคและนั่นอาจทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีนักลงทุนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น เพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาครั้งหน้า.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603