ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562


2019-12-21 12:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กร่วมประชุมฯ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการทำงานหอการค้าจังหวัด หารือและข้อเสนอเรื่องการจัดหารายได้ และการเตรียมการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

และการเตรียมการเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38

ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  • สถานที่จัดเลี้ยงรับรอง ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (20 พ.ย. 63)
  • สถานที่จัดสัมมนาฯ/ประชุมกลุ่มย่อย/เลี้ยงรับรอง

เพื่อให้ให้มีการประชุมขับเคลื่อน ในกลุ่มย่อยแต่ละด้านคณะทำงาน ติดตามงานในทุกๆเดือน และสรุปกรอบงานแต่ละคณะทำงานในประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีมติประชุมให้แนวทางขับเคลลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนาในปี2563 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ในที่ประชุมได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆเช่นการค้า, การลงทุน, การเกษตร,อาหาร รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการของแต่ละจังหวัด และ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านของ "Medical Hub" และได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบรับกับการเป็น "Medical Hub" หรือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอที่ประชุมในส่วงของบัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าเพื่อจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการ และแนะนำให้แต่ละจังหวัดเข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถใช้บัตรเพื่อลดราคาได้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นผลดีต่อร้านที่เข้าร่วมรายการและได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นสมาชิกใน Facebook Fanpage: หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!