ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562


2019-12-21 12:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กร่วมประชุมฯ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการทำงานหอการค้าจังหวัด หารือและข้อเสนอเรื่องการจัดหารายได้ และการเตรียมการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

และการเตรียมการเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38

ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  • สถานที่จัดเลี้ยงรับรอง ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (20 พ.ย. 63)
  • สถานที่จัดสัมมนาฯ/ประชุมกลุ่มย่อย/เลี้ยงรับรอง

เพื่อให้ให้มีการประชุมขับเคลื่อน ในกลุ่มย่อยแต่ละด้านคณะทำงาน ติดตามงานในทุกๆเดือน และสรุปกรอบงานแต่ละคณะทำงานในประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีมติประชุมให้แนวทางขับเคลลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนาในปี2563 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ในที่ประชุมได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆเช่นการค้า, การลงทุน, การเกษตร,อาหาร รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการของแต่ละจังหวัด และ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านของ "Medical Hub" และได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบรับกับการเป็น "Medical Hub" หรือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอที่ประชุมในส่วงของบัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าเพื่อจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการ และแนะนำให้แต่ละจังหวัดเข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถใช้บัตรเพื่อลดราคาได้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นผลดีต่อร้านที่เข้าร่วมรายการและได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นสมาชิกใน Facebook Fanpage: หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603