ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562


2019-12-21 11:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 210

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร และนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562 โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในส่วนของวาระการประชุมได้มีการสรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ณ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 พฤษจิกายน- 1 ธันวาคม 2562 โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้สรุปและบรรยายเนื้อหาของนโยบายของหอการค้าไทยสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กลับการสร้าง Digital Economy และพัฒนาได้ด้านของทรัพยากรมนุษย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเรื่องของการใช้ TCC connect เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหอการค้าทั่วประเทศ และการประชุมได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมหารายได้เข้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการพิจารณาวางแผนในด้านของต้นทุน รวมไปถึงกลุ่มตลาดและจำนวนการผลิต ในส่วนของการสร้างพระเครื่องได้มีการหารือเพื่อจัดทำ และอยู่ในส่วนของการดำเนินการและการขออนุญาตเพื่อนำรายได้ไปจัดงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ในปี 2563 โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

ในที่ประชุมได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆเช่นการค้า, การลงทุน, การเกษตร,อาหาร รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการของแต่ละจังหวัด และ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านของ "Medical Hub" และได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบรับกับการเป็น "Medical Hub" หรือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอที่ประชุมในส่วงของบัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าเพื่อจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการ และแนะนำให้แต่ละจังหวัดเข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถใช้บัตรเพื่อลดราคาได้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นผลดีต่อร้านที่เข้าร่วมรายการและได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นสมาชิกใน Facebook Fanpage: หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!