ประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม


2019-12-20 11:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมเพื่อหาข้อสรุปและหาหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการวางตำแหน่งซุ่มประตูและการจัดจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงานและวางแผนพังของการค้าขายในส่วนของร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมงาน และการพิจารณาการนำรถรางเพื่ออำนวยความสะดวกแต่นักท่องเที่ยว กำหนดการของงานมีการแสดงต่างๆมากมายเช่น การแห่ขบวนขันหมากเบ็ง การแสดงวงโปงลางคณะไทรเงินจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมนับถอยหลังสู่ปี 2563 เช่นวงสมอารมณ์ และ สมดุล และได้รับเกียรติจากดารานักแสดงหลายท่าน เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ได้มีความคิดเห็นในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถรางที่จะใช้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และในที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาเพื่อหาทางออกในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603