ประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม


2019-12-20 11:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมเพื่อหาข้อสรุปและหาหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการวางตำแหน่งซุ่มประตูและการจัดจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงานและวางแผนพังของการค้าขายในส่วนของร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมงาน และการพิจารณาการนำรถรางเพื่ออำนวยความสะดวกแต่นักท่องเที่ยว กำหนดการของงานมีการแสดงต่างๆมากมายเช่น การแห่ขบวนขันหมากเบ็ง การแสดงวงโปงลางคณะไทรเงินจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมนับถอยหลังสู่ปี 2563 เช่นวงสมอารมณ์ และ สมดุล และได้รับเกียรติจากดารานักแสดงหลายท่าน เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ได้มีความคิดเห็นในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถรางที่จะใช้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และในที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาเพื่อหาทางออกในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing