ประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม


2019-12-20 11:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมเพื่อหาข้อสรุปและหาหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการวางตำแหน่งซุ่มประตูและการจัดจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงานและวางแผนพังของการค้าขายในส่วนของร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมงาน และการพิจารณาการนำรถรางเพื่ออำนวยความสะดวกแต่นักท่องเที่ยว กำหนดการของงานมีการแสดงต่างๆมากมายเช่น การแห่ขบวนขันหมากเบ็ง การแสดงวงโปงลางคณะไทรเงินจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีและมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมนับถอยหลังสู่ปี 2563 เช่นวงสมอารมณ์ และ สมดุล และได้รับเกียรติจากดารานักแสดงหลายท่าน เพื่อสร้างสีสันให้กับงาน

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ได้มีความคิดเห็นในส่วนของความปลอดภัยในการใช้รถรางที่จะใช้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และในที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาเพื่อหาทางออกในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing