ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-20 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในส่วนของการจัดโครงการ บูชาธรรม ตามรอย ปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีกิจกรรมเพื่อตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และในที่ประชุมมีการเน้นย้ำความสำคัญและชีวประวัติของหลวงปู่มั่น ในส่วนของการพิจารณาโครงการมีดังนี้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง และ กิจกรรมเสวนาปฎิปทาของหลวงปู่มั่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลก โดยมีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานการดำเนินการและบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing