ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-20 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในส่วนของการจัดโครงการ บูชาธรรม ตามรอย ปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีกิจกรรมเพื่อตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และในที่ประชุมมีการเน้นย้ำความสำคัญและชีวประวัติของหลวงปู่มั่น ในส่วนของการพิจารณาโครงการมีดังนี้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง และ กิจกรรมเสวนาปฎิปทาของหลวงปู่มั่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลก โดยมีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานการดำเนินการและบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603