ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-20 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในส่วนของการจัดโครงการ บูชาธรรม ตามรอย ปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีกิจกรรมเพื่อตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และในที่ประชุมมีการเน้นย้ำความสำคัญและชีวประวัติของหลวงปู่มั่น ในส่วนของการพิจารณาโครงการมีดังนี้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง และ กิจกรรมเสวนาปฎิปทาของหลวงปู่มั่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลก โดยมีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานการดำเนินการและบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing