ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-20 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามรอยหลวงปู่มั่น มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และ นายนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในส่วนของการจัดโครงการ บูชาธรรม ตามรอย ปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีกิจกรรมเพื่อตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และในที่ประชุมมีการเน้นย้ำความสำคัญและชีวประวัติของหลวงปู่มั่น ในส่วนของการพิจารณาโครงการมีดังนี้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง และ กิจกรรมเสวนาปฎิปทาของหลวงปู่มั่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลก โดยมีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานการดำเนินการและบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!