ประชุมแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว"


2019-12-20 10:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญเข้าร่วมประชุมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนคนเดินจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายยกรัฐมนตรี
  2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
  3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กำหนดพิธีเปิดตัวงาน/กิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 จนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้น ให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603