ส่งมอบเช็คเจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน


2019-12-19 11:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ฿5,000 แก่ ด.ต.มนตรี แสงสุข ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603