ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-16 11:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาดังกล่าวนี้

โดยจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ภายใต้ชื่องาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ซึ่งมีแนวจัดงานกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดขึ้นทุกวันที่มีตลาดถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง วันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่นำมาจัดจำหน่ายในงาน เน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือประสานงานกับจังหวัด ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP และมอบหมายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประสานไปยังร้านค้าผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการ นำสินค้ามาจำหน่ายในดปรโมชั่นลดราคา เล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสและเป็นการแนะนำสินค้า จุดส่งเสริมช่องทางการตลาดในกลุ่มผู้ประกอบโอกาสเพิ่มขึ้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!