พิธีเปิดงาน kick Off การลดราคาสินค้า "พาณิชย์ ลดปังข้ามปี ทั่วอีสานNewYearGrand Sale 2020 และ "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ"


2019-12-16 11:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 206

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน kick Off การลดราคาสินค้า "พาณิชย์ ลดปังข้ามปี ทั่วอีสานNewYearGrand Sale 2020 และ "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ" โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และโดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในครั้งนี้

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระ ค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งหมด 54 ราย เป็น 2 สมาคม และ 52 บริษัท ประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และผู้ประกอบการยางรถยนต์ รวมมากกว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับงานในปีนี้ จัดภายใต้ชื่อ "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year Grand Sale" เพื่อลดราคาจำหน่ายสินค้าถึงร้อยละ 10 - 70 ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน เครื่องครัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง และยางรถยนต์ โดยได้เปิดงาน Kick Off งานลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภาพรวมทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year Grand Sale " เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ ณ จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก และกำหนดการจัดงาน Kick Off ลดราคาสินค้าครั้งใหญ่แบบ เดียวกันนี้ในทุกภูมิภาค โดยในครั้งนี้มีการจัด Kick Off ทั่วอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในภาคอีสานมาร่วมงาน และในครั้งถัดไปกำหนดจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม, จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์คาดว่าสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยร้อยละ 30 หรือคิดเป็นประมาณ 21,600 ล้านบาท นอกจากนี้มีการจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ" โดยลดราคาสินค้าร้อยละ 20 ถึง 40 ทำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้นหรือใช้จ่ายเงินลดลง เพื่อซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิม ซึ่งจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!