พิธีเปิดงาน kick Off การลดราคาสินค้า "พาณิชย์ ลดปังข้ามปี ทั่วอีสานNewYearGrand Sale 2020 และ "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ"


2019-12-16 11:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน kick Off การลดราคาสินค้า "พาณิชย์ ลดปังข้ามปี ทั่วอีสานNewYearGrand Sale 2020 และ "มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ" โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และโดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในครั้งนี้

กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระ ค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งหมด 54 ราย เป็น 2 สมาคม และ 52 บริษัท ประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และผู้ประกอบการยางรถยนต์ รวมมากกว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับงานในปีนี้ จัดภายใต้ชื่อ "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year Grand Sale" เพื่อลดราคาจำหน่ายสินค้าถึงร้อยละ 10 - 70 ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน เครื่องครัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง และยางรถยนต์ โดยได้เปิดงาน Kick Off งานลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภาพรวมทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี New Year Grand Sale " เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ ณ จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก และกำหนดการจัดงาน Kick Off ลดราคาสินค้าครั้งใหญ่แบบ เดียวกันนี้ในทุกภูมิภาค โดยในครั้งนี้มีการจัด Kick Off ทั่วอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในภาคอีสานมาร่วมงาน และในครั้งถัดไปกำหนดจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม, จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์คาดว่าสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยร้อยละ 30 หรือคิดเป็นประมาณ 21,600 ล้านบาท นอกจากนี้มีการจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ" โดยลดราคาสินค้าร้อยละ 20 ถึง 40 ทำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้นหรือใช้จ่ายเงินลดลง เพื่อซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิม ซึ่งจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไปด้วย


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing