ประชุมย่อยเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ


2019-12-09 15:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลฯ,นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ, นางอัญมนี นิลรัตน์ศิริกุล รองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ,นายศุภ โกลละสุต กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอกบุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาการประชุมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายได้ เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ 2563 ได้หารือกันใน เบื้องต้นมีมติเห็นชอบในการสร้างวัตถุมงคล พระคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยจะมีการประชุมหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในที่ประชุมต่อไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!