จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


2019-12-09 12:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 157

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมประทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม และองค์ภาคีเครือข่าย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ภายในงานมีการจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย และมีการแสดงการเดินแบบผ้าไทยจากร้านต้นเทียนไหมไทย สำหรับวัตถุประสงค์ของการร่วมลงนามครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ชื่นชนของชาวโลก
  2. เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กลุ่มสตรีในท้องที่และท้องถิ่นและสมาชิกของสมาคมฯ

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!