Grand Opening SUBARU Ubon โชว์รูมและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ


2019-12-06 13:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 131

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น. ณ โชว์รูมรถยนต์ SUBARU บ้านห้วยคุ้ม ม.5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิด Grand Opening โชว์รูมรถยนต์ SUBARU และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

บริษัทที่ชี ซูบารุ(ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการโดยบริษัท เอเอสที มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ทำการ 1,320 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการซูบารุแบบครบวงจร 3S (Showroom, Service, Spare Part) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ปัจจุบัน ซูบารุ มีศูนย์บริการทั้งหมด 32 แห่ง ทั่วประเทศ และยังเดินหน้าตามแผนการขยายฐานตัวแทนจำหน่าย

ต่อไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และรองรับการเปิดดำเนินการโรงงานประกอบในไทย ณ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง ที่ลงทุนไปกว่า 5,000 ล้านบาท

โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการซูบารุ อุบลราชธานี ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย กว้างขวาง มีช่องให้บริการซ่อมบำรุง

ถึง 8 ซอง สามารถรองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้บริษัท เอเอสที มอเตอร์ จำกัด มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพของโชว์รูมให้มีความทันสมัย ตอบสองความต้องการของผู้บริโคในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเทคโนโลยี AR/VR เทคโนโลยีเสมือนจริงที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสีรถ ชุดแต่ง และทดลองขับได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมคอยดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing