ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562


2019-11-16 09:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

การประชุมคณะกรรมการวันนี้นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล, อำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 10/2562

การประชุมคณะกรรมการวันนี้นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล, อำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 10/2562 โดยได้มุ่งเน้นหาปรึกษาหารือเรื่องการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 ณ.จังหวัดลำปาง และการรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 แก่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางและการแต่งกายในวันเดินทางของคณะเดินทางและวางแผนประชุมและท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ในส่วนของการจัดทำของที่ระลึก ที่ประชุมมีมติให้จัดเป็น ข้าวแสงแรก เพื่อเป็นการสร้างเรื่องราวให้สินค้าและเป็นกระโฆษณาข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นของฝากที่ทุกคนจะได้รับจากการประชุม

เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการแจ้งจำนวนสมาชิกใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ราย เป็นประเภทสมทบจำนวน 4 ราย ยอดรวมสมาชิกปัจจุบัน 784 ราย และมีการรายงานยอดบริจาคกิจกรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน โครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

สำหรับการเตรียมพร้อมการแสดงเพื่อให้สมเกียรติกับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน คณะกรรมการมีข้อตกลงลดการใช้จ่ายโดยการใช้คณะกรรมการเป็นนักแสดงเพื่อให้เป็นมิติใหม่และเป็นการสร้างสีสันให้กับที่ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการแสดงก่อนจะเริ่มเปิด VTR ของจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีการนัดซักซ้อมและเลือกเพลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของชาวอีสาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing