ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562


2019-11-16 09:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

การประชุมคณะกรรมการวันนี้นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล, อำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 10/2562

การประชุมคณะกรรมการวันนี้นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอนาตาล, อำเภอเหล่าเสือโก้ก ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า ครั้งที่ 10/2562 โดยได้มุ่งเน้นหาปรึกษาหารือเรื่องการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 ณ.จังหวัดลำปาง และการรับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 แก่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางและการแต่งกายในวันเดินทางของคณะเดินทางและวางแผนประชุมและท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ในส่วนของการจัดทำของที่ระลึก ที่ประชุมมีมติให้จัดเป็น ข้าวแสงแรก เพื่อเป็นการสร้างเรื่องราวให้สินค้าและเป็นกระโฆษณาข้าวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นของฝากที่ทุกคนจะได้รับจากการประชุม

เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการแจ้งจำนวนสมาชิกใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ราย เป็นประเภทสมทบจำนวน 4 ราย ยอดรวมสมาชิกปัจจุบัน 784 ราย และมีการรายงานยอดบริจาคกิจกรรม คนไทยไม่ทิ้งกัน โครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

สำหรับการเตรียมพร้อมการแสดงเพื่อให้สมเกียรติกับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน คณะกรรมการมีข้อตกลงลดการใช้จ่ายโดยการใช้คณะกรรมการเป็นนักแสดงเพื่อให้เป็นมิติใหม่และเป็นการสร้างสีสันให้กับที่ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการแสดงก่อนจะเริ่มเปิด VTR ของจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีการนัดซักซ้อมและเลือกเพลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของชาวอีสาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603