ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)


2019-11-14 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วันที่ 15 พฤจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากพายุโพดุล และพายุคาซิกิ ทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนของราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ 25 อำเภอ และจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603