ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)


2019-11-14 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

วันที่ 15 พฤจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากพายุโพดุล และพายุคาซิกิ ทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ทางการเกษตร บ้านเรือนของราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ 25 อำเภอ และจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!