โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563


2019-11-14 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 236

วันที่ 15 พฤจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะจัดงานโครงการฝึกอบรมและ ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานได้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวความคิด "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" โดยมุ่งประเด็นนำเสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาพื้นฟูเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนภายใต้วิกฤติการณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปประมาณ 200,000 คน การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและการแสดงบนเวที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เสนอแนวคิดการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการจัดพื้นที่แสดงสินค้าภายในงานให้มีความเหมาะสมและเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อกลุ่มคนที่เข้าร่วมงาน และภายในงานได้มีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง และภายในวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจจะต้องได้รับนักเรียนและนักศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาและอาจทำให้มีจำนวนคนเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มากกว่า 1 หมื่นคน

คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมในด้านความหลากหลายในการขนส่งและการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมงานเพื่อทำให้เกิดความแปลกใหม่เช่น การรถสามล้อ และรถไถคูโบต้า หรืออื่นๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีประสบการณ์ใหม่ๆในการขนส่ง และเพิ่มความสนุกสนานในการเยี่ยมชมงาน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!